11-11-27-Serra des Pinotells+Segona marcha Coanegra

Ruta 1 Serra des Pinotells Participantes 7 Foto de grupo,cartografía,perfil GPS, cortesía de Javier Álbumes de fotos Anvidor Excursión cortesía de Yvette

Ruta 2 Segona Marcha de Coanegra Fotos: smilax

En primer lloc agrair, en nom de l’associació AMICS DE LA VALL DE COANEGRA, la vostra presència avui a tots vosaltres, excursionistes vinguts d’arreu de Mallorca. Agrair també la col.laboració dels grups excursionistes que integren la PLATAFORMA PRO-CAMINS PÚBLICS I OBERTS i totes aquelles entitats que ens han manifestat el seu suport.

MANIFEST DE LA IIª MARXA DE COANEGRA

27 DE NOVEMBRE DE 2011

Venen uns temps difícils per a les classes treballadores i els ciutadans de les Illes Balears, com per a la resta de pobles de l’Estat espanyol. Un temps en que el capital i la banca, amb connivència amb els poders polítics, s’estan apropiant de la riquesa d’aquest país que entre tots hem creat, i ens estan privant dels drets bàsics: a l’educació i la salut, a un medi ambient adequat i a una economia sostenible.

La lluita pels camins públics no és aliena a tota aquesta realitat. Fa anys que els grans propietaris de les finques de la serra de Tramuntana actuen amb tota impunitat, fent obres il.legals a les seves finques i modificacions estructurals als edificis històrics de les cases de possessió sense cap tipus de permís. I ho estant fent amb diners públics, via subvencions dels fons europeus. Amb aquests mateixos diners estan convertint les seves finques en agroturismes de luxe. I no satisfets amb tot això, tanquen i s’apropien dels camins públics com si fossin senyors feudals. Camins mil.lenaris destinats al pas lliure i el trànsit de la gent. L’objectiu és el mateix. el gaudi exclusiu de la naturalesa per a ells i els seus clients europeus, mentre als mallorquins i mallorquines ens estan traient de la serra i ens estan convertint en furtius a casa nostra.

Però els camins públics són de tots. Foren els nostres avantpassats qui els obriren, els adobaren una i mil vegades i com a tals ens els han llegat a nosaltres perquè facem el mateix amb les futures generacions.

El camí de Coanegra, la ruta ancestral que obriren els nostres avantpassats per comunicar el pla amb la muntanya i per poder tenir accés a l’aigua de la font de Coanegra, un altre dels drets que ja al segle XVII ens robaren als santamariers els marquesos d’Ariany, en un temps en que eren senyors absoluts d’aquesta vall. I perquè aquesta aigua pogués arribar al poble, feren la síquia de Coanegra, excavaren la roca, construïren safarejos i aqüeductes per salvar els desnivells i passos difícils. I encara aixecaren molins per a aprofitar la força de l’aigua. I amb el seu treball, els carboners, calciners, carreters i llenyaters, humanitzaren aquesta vall i ens deixaren un patrimoni etnològic d’un valor avui en dia incalculable.

Ara, un gran propietari d’aquesta vall ha modificat al seus arbitri els usos públics de la vall de Coanegra. Fa anys que il.legalment es varen modificar els elements arquitectònics de les cases de possessió i després varen posar, sense cap autorització una barrera sobre el camí públic, usurpant un dret que només pot exercir l’Ajuntament. I encara s’apropiaren del torrent, aixecant una reixa al llarg del camí que impedeix hi l’accés.

Fa anys també que els veïns de Santa Maria demanam la plena restitució de l’ús públic del camí i torrent, i veim amb impotència com els poders públics es desentenen del problema i ens enreden amb embulls i més embulls. LA JUSTÍCIA NO ÉS JUSTÍCIA SI NO ÉS PER A TOTS IGUAL.

El poeta Miquel Ferrà, va dir en una ocasió que el respecte a les belleses naturals de la nostra illa no pot ser deixat a iniciativa particular sinó que ha de ser imposat si cal per la llei contra els abusos dels qui no les estimen. Que en els boscos que contenen la tradició mallorquina, hi ha alguna cosa que no és exclusiva del propietari. Nosaltres no qüestionam la propietat privada, però si la mala gestió i els abusos sobre el patrimoni natural de tots els mallorquins i mallorquines. Per això exigim:

-A la Conselleria de Medi Ambient que executi d’immediat la resolució de la retirada de la reixa del torrent.

-A l’Ajuntament de Santa Maria que assumeixi el control i la gestió de la barrera que regula el pas de vehicles motoritzats a la vall de Coanegra.

Per això, iniciam ara aquesta IIª Marxa de Coanegra. I declaram que no ens aturarem fins que vegem reconeguts tots els nostres drets d’una vegada per totes. VISCA LA TERRA!