15-03-29-Cornador Gran

Cortesía de Joan Participantes: 12 Para grupo A: Pas de n'Alou Para grupo B: Cúber F de grupo, track GPS,perfil : smilax Álbumes : smilax Cartografía: Alpina Vall de Soller