19.05.05-Valldemosa semicircular

Cortesía de smilax Particip. : 8 F. grupo: anónimo Álbumes : smilax, Julia GPS track perfil, GEarth: smilax (versión 2018) Cartografía: Alp. Tra. Mallorca JNX (versión 2019)