17.12.17-Sa Campaneta-Pas des Gat

Por cortesía de Pep Torrens Participantes,24 (A+B) Foto de grupo smilax Álbumes de fotos Renata,Paquita, Amparo, Joan Puig, Emilio, smilax, GPS track,Perfil, Google Earth smilax Cartografía Alpina Tramuntana Sud 1:25.

Información sobre el Pas des Gat Cortesía de Biel Miró,Joan Riera, Justo Hernández y T Vivot Nombre: Gat, pas des; (Puigpunyent)

Descripción Algo difícil, antiguo camino deshecho. —Adenda: "Sa Campaneta. Pas alternatiu per a l'accés a Superna des de Son Fortesa. Travessa sortosament tota la franja apenyalada a través d'un freu a la paret. A l'interior hi ha una mica de caminet amb ressalts, en dolent estat de conservació. Amb el determinant 'Gat', aquest topònim entra a formar part d'una llista molt restringida amb aquest mot en desús dins l'àmbit illenc i que acompanyat del genèric 'pas' fa sempre referència a una via, si no complicada (cas del que hi ha a la marina de Llucmajor), sí de caire alternatiu". (Vibot i Hernández, 2001). Localización: 39.64881, 2.52403 Al terme de Puigpunyent, entre Son Fortesa, es Grau, la possessió de sa Cova i el puig de na Fàtima.