17-01-01-Serra de sa Tea & Pas Vermell

Cortesía de smilax Participantes 15 GPS track,perfil,G.Earth smilax Foto de grupo anónimo Albumes Yvette, smilax Cartografía: Alpina-Tramuntana 1:25.000