18.11.04-Na Bauçana-Pas de sa Ventalla

Participantes:28; Fotos grupo: Emilio; Álbumes de fotos: Renata,EPuscas

GPS track, cartografía,G.Earth: smilax: Cartografía:Alpina Tramuntana Sur: 1:25.000