19.01.06-Castell d'Alaró-Puig de Can Llenderina

Cortesía de Joan,Pep,Lola Participantes 12 Cartografía+GPS+Perfil smilax Fotos: smilax, Renata,

Para grupo B Pas de s'Estaca Cartografía Alpina Tramuntana Central 2010 1:25.000-Itinerario versión 2010